Rettigheder til og beskyttelse af  filer og kataloger

Som studerende har du selv ansvaret for at beskytte dine filer mod læsning og ændring af andre brugere af systemet. Eksempelvis er det vigtigt at sikre sig, at eksamensopgaver ikke kan læses af andre!

Når en fil eller et katalog (=directory) oprettes, bliver den automatisk forsynet med visse rettigheder, som du så selv kan ændre om nødvendigt.

Der er tre typer rettigheder: "r", "w" og "x" (for hhv. "read", "write" og "execute") og der er tre "typer brugere" for hvem disse tre rettigheder skal specificeres (dvs. enten tillades eller ikke tillades). De tre typer er "user" (dvs. dig), "group"  (dvs. dig og evt. nogle andre) og "others" (dvs. alle brugere på systemet). 

Når du har oprettet en fil og står i det katalog, hvori filen ligger, skriver du ll på kommandolinjen; du kan så se forskellig information om filen - bl.a., hvilke rettigheder, de tre "typer brugere" har til filen. På kursets hjemmeside er der forskellige links til litteratur om Linux; heri kan du læse udførligt om, hvordan denne information skal fortolkes, samt om, hvordan filrettighederne ændres.

Kort fortalt, bruger du kommandoen chmod  (står for "change mode"). Hvis du f.eks. ønsker at fjerne læserettigheder for "o"-typen (altså sørge for, at ikke gud og hver mand (jo, måske gud ;-) ) kan læse din fil), skriver du chmod o-r filnavn efterfulgt af return ("o" for "others", "minus" for "fjern rettigheden", "r" for "read" og filnavn for den aktuelle fil). Herefter kan du så igen skrive ll og se, at rettigheden er blevet ændret.

Man kan også angive de ønskede rettigheder for alle tre "typer brugere" på en gang vha. en talkode - f.eks. vil chmod 770 filnavn gøre, at du selv og gruppen har alle rettigheder, mens "others" ikke har nogen rettigheder til filen.

Du finder mere om disse ting i manual siderne vha man kommandoen, eller de omtalte links - f.eks. "Linux - friheden til at vælge" under linket "Gratis materiale om Linux...".