Vejledte specialer og nuværende specialestuderende

 1. Peter Dallmann: Veje og kredse i semikomplette digrafer, 1990.
 2. Lars Traub Nielsen, Triangulering af simple polygoner, 1993.
 3. Alex Severin, Traffik Administration mellem telefon centraler, 1993. Samarbejde med Fyns Telefon (TDC)
 4. Kim Lantz, The capacitated arc routing problem, 1994. Samarbejde med Fredericia Kommune
 5. Lise Møller, Den handelsrejsendes problem teori og heuristikker, 1994.
 6. Niels-Otto Knudsen (fælles med John Kenneth Hansen), Simulated Annealing anvendt på TSP, 1995 .
 7. John Kenneth Hansen (fælles med Niels-Otto Knudsen), Simulated Annealing anvendt på TSP, 1995 .
 8. Else Margrethe Andersen, Dynamiske algoritmer til korteste veje i grafer, 1995.
 9. Flemming Bo Hansen, Overlapsgrafer, algoritmer og struktursætninger, 1995.
 10. Steffen Enni, Preserving and increasing edge-connectivity in graphs, 1995.
 11. Anders Yeo, Cycles in semicomplete multipartite digraphs, 1996.
 12. J\`osup Dalsgard, Optimal augmentation of the edge-connectivity in graphs, 1997.
 13. Jeppe Buk, Generic search algorithms applied to real world planning and scheduling decision support systems, 1998. Samarbejde med Odense Stålskibsværft
 14. Erlingur Bjarnason, Successive udvidelser af kant-sammenhængsgraden af grafer, 1998.
 15. Per Halling Vikkelsøe, Kantsammenhæng med restriktioner, 1998.
 16. Steffen Hansen, Heuristikker og eksakte metoder til løsning af feedback arc set problemet, 1999.
 17. Søren Knudsen, Meta heuristics for edge-colourings of graphs, 2001.
 18. Tim Doege, meta heuristics - sequential versus parallel algorithms, 2001.
 19. Mette Hagenborg Eskesen, Approximation algorithms for optimal certificates for graph connectivity, 2002 .
 20. Henrik Dan, Balancerede strømme i Netværk, 2003.
 21. Morten Hegner Nielsen , Path-cycle subdigraphs in tournament-like digraphs and other topics on digraphs 2004 .
 22. Morten Bern, Datalogiske aspekter af MS/MS de novo sekventering af proteiner 2005 . Samarbejde med Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
 23. Karsten Wagner Frederiksen , Algoritmer til generering af ture for lokomotivførere hos DSB S-tog, 2005. Samarbejde med DSB S-tog
 24. Christoffer Bolding Christensen, Algoritmer til at finde billige par af kant-disjunkte træer i netværk, 2005.
 25. Lars Kjær Nielsen, Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge, 2006 . Samarbejde med DSB S-tog
 26. Henrik Berg Nielsen, Algoritmer til at finde arbejdsplaner for sygeplejersker, 2006 . Samarbejde med Odense Universitets Hospital
 27. Jens Rosenfeldt Jørgensen, Udvikling af metoder til udjævning af kapacitetsud nyttelsen i ROB-EX Gantt fra OPI, 2006. Samarbejde med Odense Production Information
 28. Steffen Godskesen,Automatisk planlægning af ruter for hjemmehjælpere, 2006. Samarbejde med Rambøll Informatik
 29. Torsten Baden Jensen, Ruteproblemer indenfor transportsektoren, 2006. Samarbejde med Danske Fragtmænd A/S
 30. Peter Morling, Heuristikker til at øge kant-sammenhængen i et givet (kant-vægtet) netværk, Januar 2007
 31. Nam Nguyen, Algoritmer til placering af faciliteter med henblik på at minimere prædefinerede omkostninger, Januar 2007. Samarbejde med Overlæge Lars Tougaard Sygehus Fyn, Faaborg
 32. Anders Rasmussen, Skemalægning for Naturvidenskab ved SDU, Juni 2007
 33. Andreas Kromann, Kryds-entropi metodens anvendelighed på kombinatoriske optimeringsproblemer, Juli 2007.
 34. Jakob Skov, Skedulering af anodiseringsanlæg hos Bang og Olufsen, September 2007. Samarbejde med Bang og Olufsen
 35. Rune Larsen, Optimering af palleflow og pluksekvenser i forbindelse med vareudtag fra lager, Januar 2008. Samarbejde med JYSK
 36. Thomas Sejr Jensen, Rangerplanlægning i forbindelse med vedligeholdelse hos DSB S-tog, Februar 2008. Samarbejde med DSB-S-tog
 37. Per Østergård Madsen, Algoritmer til forbedring af funktionaliteten i booking systemer, Februar 2008.
 38. Kasper Berg Lethan, emne: Split delivery VRP problemet, April 2008.
 39. Kristian Færk, Algoritmer til planlægning af vejvedligeholdelse. Samarbejde med Dynatest Danmark og Banedanmark. Januar 2009
 40. Jesper Nikolajsen Emne: Optimering af arbejdsplaner for servicepersonale i ældreplejen. Samarbejde med Odense Kommunale Ældrepleje. Marts 2009.
 41. Kasper Markus Emne: On-line stokastisk vehicle routing Juni 2009
 42. Ralph Zitz Emne: Algorithms for the truck and trailer problem. Samarbejde med Transvision. April 2010
 43. Sven Simonsen Emne: Orientations, Matroids and Connectivity of graphs. August 2010
 44. Kasper Tordrup Emne: Optimizing the distribution of virtualization clusters on the physical infrastructure. Samarbejde med APC by Schneider Electric. Oktober 2012. Hovedvejleder var Marco Chiarandini
 45. Jens Christian Steenvinkel Pedersen Emne: Aircraft routing. Samarbejde med Air Support. April 2013 Medvejleder Marco Chiarandini
 46. Tilde My Larsen Disjunkte veje i digrafer, September 2013.
 47. Søren Bjerrum Optimering af det offentlige transportsystem ved inddragelse af privatbilister. December 2013 Medvejleder Marco Chiarandini
 48. Søren Sørensen Optimering af det offentlige transportsystem ved inddr agelse af privatbilister. December 2013 Medvejleder Marco Chiarandini
 49. Mette Bjerg Mortensen Maksimum strømning i netværk (forår 2014)
 50. Michael Nørskov, Knudemarkeringer med unikke mærkater og disses brug i grafalgoritmer, November 2015.
 51. Peter Alexander Sørensen, Entropikompressionsmetoden. Sept. 16-Dec. 16
 52. Louisa Høj, Sårbarhed af netværk overfor sletning af kanter. Sept. 16-Maj 17.
 53. David Mortan Grøne Hammer, Sletning af kanter i grafer med henblik på maksimal forøgelse af en given parameter. Sept. 16-Maj 17.
 54. Kristine Vitting Klinkby Knudsen, FPT problemer for digrafer.Feb. 17-May 17.
 55. Tobias Mortensen, Network optimization with practical applications. February 19-December 19
 56. Jonas Bamse Andersen, Graph Theory and FPT, September 2019-June 2020. Medvejleder Anders Yeo.
 57. Anouchka Kelly Decoster, Colouring in graphs and digraphs, February 2021-June 2021. Medvejleder Anders Yeo.
 58. Gabriella Juul Jensen, Structural properties of decomposable digraphs February 2021-June 2021.
 59. Kasper Skov Johansen, Connectivity properties of semicomplete digraphs, February 2021-December 2021. Medvejleder Anders Yeo.