Information til udfyldelse af projektbeskrivelse

Hvis du vil lave bachelorprojekt i oversætterkonstruktion, er her den nødvendige information ifm. tilmelding.

Bemærk, at for alle andre bachelorprojekter skal man lave en individuel aftale med vejleder før tilmelding, hvor man blandt andet bliver enige om en projektbeskrivelse. Bachelorprojektet i oversætterkonstruktion er anderledes. Projektbeskrivelsen ligger fast, så man skal blot

  1. tilmelde sig bachelorprojekt via den sædvanlige kursustilmelding inden fristen annonceret af fakultetsadministrationen,
  2. meddele at man ønsker oversætterprojektet ved at sende en email til kslarsen@imada.sdu.dk senest 15. december 2017, samt
  3. aflevere en bachelorprojektkontrakt med tilhørende problemformulering via det elektroniske blanketsystem.
Mail'en til forelæseren sendes til kslarsen@imada.sdu.dk med emne (subject) "CC" indeholdende følgende information: Ifm. bachelorkontrakten får man brug for (dele af) informationen nedenfor.

Bemærk, at dette er et fast defineret projekt, så hvis man ændrer i projektbeskrivelsen, vil det simpelt hen ikke blive godkendt, og man får dermed ikke lov til at starte på projektet.

Dansk titel
Oversætterkonstruktion

Engelsk titel
Compiler Construction

Vejleder
Kim Skak Larsen

Startdato
1. februar 2018

Slutdato
23. maj 2018

Projektbeskrivelse
Som pdf-fil: projektbeskrivelse.pdf