Professor Jørgen Bang-Jensen
Syddansk Universitet
Institut for Matematik og Datalogi
Campusvej 55
5230 Odense
Danmark
jbj @ imada.sdu.dk
60112335
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Diskrete strukturer
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Approximation Algorithms
Combinatorial Optimization
Evolutionary Algorithms
Graph Algorithms
Integer Programming
Linear Programming
Metaheuristics
Operations Research
Randomized Algorithms
Theory of Computation

 


Data protection at SDUDatabeskyttelse på SDU