Lektor Mikael Brasholt Skov
Kildeparken 6
9260 Gistrup
Danmark
dubois @ cs.aau.dk
Indledende emner
Menneske-maskin interaktion
Videregående emner
Human-Computer Interaction
Internet of Things
Mobile Computing
Ubiquitous and Pervasive Computing
Usability
User Experience

 


Data protection at SDUDatabeskyttelse på SDU