Professor Anders Møller
Aarhus Universitet
Institut for Datalogi
Åbogade 34
8200 Aarhus
Danmark
amoeller @ cs.au.dk
23309994
Indledende emner
Concurrent og parallel programmering
Formelle sprog
Funktionsprogrammering
Objektorienteret programmering
Oversættelse
Programmeringssprog
Softwarearkitektur
Web-teknologi
Videregående emner
Compiler Construction
Concurrency Theory
Design Patterns
Functional Programming
Mobile Computing
Object-Oriented Design and Analysis
Object-Oriented Programming
Program Analysis
Program Optimization
Program Transformation
Programming Environments
Programming Language Design
Security
Software Engineering
Software Testing
Software Verification
Type Theory
Virtual Machines
Web Technology

 


Data protection at SDUDatabeskyttelse på SDU