Lektor Mads Rosendahl
Roskilde Universitet
Institut for Mennesker og Teknologi
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Danmark
madsr @ ruc.dk
46743846
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Diskrete strukturer
Distribuerede systemer
Formelle sprog
Funktionsprogrammering
Kunstig intelligens
Maskinarkitektur
Objektorienteret programmering
Oversættelse
Programmeringssprog
Softwarearkitektur
Web-teknologi
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Algorithm Engineering
Artificial Intelligence
Complexity Theory
Data Modeling
Data Structures
Data Visualization
History of Computing
Interaction Modeling
Internet of Things
Knowledge Management
Modeling and Simulation
Object-Oriented Design and Analysis
Object-Oriented Programming
Program Analysis
Program Transformation
Programming Language Design
Robotics
Scientific Computing
Software Verification
Systems Development
Theory of Computation
Virtual Machines
Web Technology

 


Data protection at SDUDatabeskyttelse på SDU