Lektor Eva Rotenberg
Danmarks Tekniske Universitet
AlgoLoG
Bygning 322
2800 Kgs. Lyngby
Danmark
erot @ dtu.dk
60943251
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Computernetværk
Diskrete strukturer
Objektorienteret programmering
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Algorithm Engineering
Approximation Algorithms
Combinatorial Optimization
Complexity Theory
Computational Geometry
Computer Networks
Data Structures
Graph Algorithms
Online Algorithms
Randomized Algorithms
Software Engineering
Theory of Computation

 


Data protection at SDUDatabeskyttelse på SDU