Direktør Michael Edelgaard Caspersen
It-vest
Byagervej 111 E
8330 Beder
Danmark
mec @ cs.au.dk
23382067
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Diskrete strukturer
Objektorienteret programmering
Programmeringssprog
Videregående emner
Design Patterns
History of Computing
Object-Oriented Programming
Philosophy of Computing

 


Data protection at SDUDatabeskyttelse på SDU