Selvstændig konsulent, softwarearkitektur & udvikling Ronnie Holm
Bugfree Consulting
Lysalleen 330
4000 Roskilde
Danmark
mail @ bugfree.dk
20620758
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Computernetværk
Concurrent og parallel programmering
Databasesystemer
Distribuerede systemer
Funktionsprogrammering
Maskinarkitektur
Objektorienteret programmering
Operativsystemer
Oversættelse
Programmeringssprog
Sikkerhed
Softwarearkitektur
Systemudvikling
Web-teknologi
Videregående emner
Compiler Construction
Computer Networks
Database Systems
Design Patterns
Distributed Systems
Entrepreneurship
Functional Programming
History of Computing
Hypermedia
Information Retrieval
Machine Architecture
Object-Oriented Design and Analysis
Object-Oriented Programming
Operating Systems
Parallel Processing
Programming Environments
Project Management
Security
Software Development Management
Software Engineering
Software Innovation
Software Testing
Systems Development
Web Technology

 


Data protection at SDUDatabeskyttelse på SDU