CTO Jakob Illeborg Pagter
Sepior ApS
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C
Danmark
jakob @ pagter.dk
21651093
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Distribuerede systemer
Maskinarkitektur
Objektorienteret programmering
Sikkerhed
Softwarearkitektur
Systemudvikling
Web-teknologi
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Complexity Theory
Cryptology
Design Patterns
Distributed Systems
Entrepreneurship
Human-Computer Interaction
Internet of Things
Project Management
Security
Software Development Management
Software Engineering
Software Innovation
Systems Development
Ubiquitous and Pervasive Computing
Usability
Web Technology

 


Data protection at SDUDatabeskyttelse på SDU