Lektor (ITU), professor (Lund) Thore Husfeldt
IT-Universitetet i København
Institut for Datalogi
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S
Danmark
thore @ itu.dk
+46767810355
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Diskrete strukturer
Objektorienteret programmering
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Approximation Algorithms
Complexity Theory
Data Structures
Graph Algorithms
Randomized Algorithms

 


Data protection at SDUDatabeskyttelse på SDU