Lektor Rüdiger Riko Jacob
IT-Universitetet i København
Institut for Datalogi
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S
Danmark
rikj @ itu.dk
72185208
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Concurrent og parallel programmering
Diskrete strukturer
Distribuerede systemer
Formelle sprog
Logik
Objektorienteret programmering
Sikkerhed
Web-teknologi
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Algorithm Engineering
Approximation Algorithms
Combinatorial Optimization
Complexity Theory
Computational Geometry
Concurrency Theory
Data Structures
Distributed Systems
Geographical Information Systems
Graph Algorithms
Integer Programming
Linear Programming
Machine Architecture
Microprocessors
Numerical Analysis
Operations Research
Parallel Processing
Program Optimization
Randomized Algorithms
Scientific Computing
Theory of Computation
Web Technology

 


Data protection at SDUDatabeskyttelse på SDU