Lektor Anna Katarina Arnfred Vallgårda
IT-Universitetet i København
Digital Design
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S
Danmark
annavallgarda @ gmail.com
61712875
Indledende emner
Menneske-maskin interaktion
Systemudvikling
Videregående emner
Computer-Supported Cooperative Work
Human-Computer Interaction
Interaction Design
Internet of Things
Participatory Design
Ubiquitous and Pervasive Computing
Usability
User Experience

 


Data protection at SDUDatabeskyttelse på SDU