Senior Software Developer Mads Darø Kristensen
Cercare Medical
Nørrebrogade 44, 5. th.
8000 Aarhus
Danmark
madsdk @ gmail.com
26722172
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Computernetværk
Concurrent og parallel programmering
Distribuerede systemer
Operativsystemer
Systemudvikling
Web-teknologi
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Computer Networks
Data Structures
Database Systems
Distributed Systems
Hypermedia
Internet of Things
Mobile Computing
Operating Systems
Parallel Processing
Systems Development
Ubiquitous and Pervasive Computing
Web Technology

 


Data protection at SDUDatabeskyttelse på SDU