Selvstændig Morten Borup Harning
Dialogical ApS/Comjunit ApS
Inavej 30
3500 Værløse
Danmark
censorkorps @ dialogical.dk
44474427
Indledende emner
Databasesystemer
Menneske-maskin interaktion
Systemudvikling
Videregående emner
Data Modeling
Database Systems
Human-Computer Interaction
Interaction Design
Interaction Modeling
Internet of Things
Mobile Computing
Participatory Design
Physical Design
Software Engineering
Systems Development
Ubiquitous and Pervasive Computing
Usability
User Experience
Web Technology

 


Data protection at SDUDatabeskyttelse på SDU