Oversættelser fra engelsk til dansk

Denne side indeholder nogle generelle ting, men ellers er de fleste problemstillinger relateret til de specifikke kurser, jeg underviser.

I rapporter og afleveringer vægter jeg konsekvens højest. Dvs. vælg termer på dansk eller engelsk og brug dem konsekvent hele vejen igennem. Jeg mener, det er håbløst at være purist og kun bruge danske ord; der er simpelt hen alt for mange ord, der ikke har en dansk oversættelse, og det kan være meget vanskeligt at finde en naturlig og dækkende oversættelse selv.

Grundlæggende virker det lidt mærkeligt kun at oversætte ét ord ud af flere i en betegnelse bestående af flere ord, men jeg mener, det tit er det bedste valg. Der er i hvert fald mange eksempler på det herunder. Der er typisk tale om situationer, hvor et ord i udtrykket har en meget udbredt dansk oversættelse, mens et andet ord ikke har det.

Nedenfor er mine bud på, hvornår man skal oversætte og til hvad. Mine holdninger til dette kan diskuteres (og det gør jeg gerne)!

Vær særligt opmærksom på danske ord, hvor der tilfældigvis er et engelsk ord, der ligner meget. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er den rigtige oversættelse. Fra daglig tale er der f.eks. "artist", "chef", "dam", "fire", "slot", "slut" og mange flere, der staves præcist som et engelsk ord, men ikke skal oversættes til det identiske ord på dansk. Der er også mange, der bare ligner danske ord, men en "director" er eksempelvis ikke en "direktør". Fra datalogiens verden kan man f.eks. se "character", "complete", "cycle", "duplicate", "node" og "set", der jo skal oversættes til "tegn", "fuldstændig", "kreds", "dublet", "knude" og "mængde".

action
handling; ikke aktioner

ASCII characters
ASCII tegnsæt; se i øvrigt "character".

assignment
tildeling

character
tegn; en meget typisk fejl er at oversætte dette til "karakter", som betyder noget helt andet, men bare tilfældigvis ligner det engelske ord. "Karakterer" er sådan nogen, der bliver trukket ned, hvis man ikke kan skrive ordentligt... ツ

compiler
oversætter

complete
fuldstændigt; forudsat, at det er i sammenhængen "NP-complete" eller lignende. Det danske ord "komplet" kan bruges, men "fuldstændigt" er det ord, der traditionelt dækker begrebet (veletableret i f.eks. "sundhed og fuldstændighed" fra klassisk logik).

conflict graph
konfliktgraf

controle
kontrol

cycle
kreds; f.eks. hvis der er tale om "a cycle in a graph".

declaration
erklæring; se også "statement".

expression
udtryk

flow graph
flow-graf

formal
formel; ifm. brug som "formal variable" or "formal parameter".

grammar
grammatik; ikke grammar eller grammer.

increment
inkrementere; ikke inkremente; alternativt undlad at oversætte

integer overflow
integer overflow; evt. "heltals-overflow", men "integer" er ofte en præcis typeangivelse forskellig fra den matematiske brug af ordet.

interference graph
interferensgraf

linked list
hægtet liste

memory
hukommelse

nested comments
indlejrede kommentarer

node
knude; jeg antager her, at der er tale om en knude i et træ eller en graf.

optimize
optimere; ikke optimisere.

parsing
parsning

predecessor
forgænger

production
regel; hvis det er fra en grammatik.

prime
mærke; som i x'.

runtime error
køretidsfejl, fejl under programafvikling, runtime fejl, afviklingsfejl.

set
mængde; ikke set eller sæt.

short circuit
kortslutte; ofte godt, men afhængig af anvendelse.

state
tilstand; ikke stade eller stadie.

statement
handling; dette er meget specifikt ifm. programmeringssprog, hvor en "statement" gør noget i modsætning til erklæringer og udtryk. I almindelig engelsk sprogbrug betyder "statement" og "declaration" meget tæt på det samme.

successor
efterfølger

Ord og begreber jeg ville vælge ikke at oversætte

 • caller save
 • callee save
 • cast
 • coercion
 • dangling else
 • decrement
 • emit
 • escaping
 • first; når det drejer sig om parsning
 • flow
 • follow; når det drejer sig om parsning
 • increment
 • integer overflow
 • liveness
 • offset
 • overloading
 • peephole
 • pointer
 • pop
 • precedence constraints
 • push
 • scope
 • spilled
 • static link
 • token