Eksamen

IMADA
Mundtlig eksamen med karakter efter 13-skalaen. Eksamen holdes tirsdag, d. 23. januar 2001 i lokale U49. Første studerende trækker spørgsmål kl. 9:30. Der er en halv times forberedelse i lokale U49E. Der eksamineres over pensum, som fremgår af undervisningsplanen, med udgangspunkt i de offentliggjorte spørgsmål.

DIKU
Skriftlig eksamen, tirsdag d. 23. januar 2001 kl. 9:00 - 13:00.
Mere information vil blive gjort tilgængelig inden eksamen.


Last modified: December 11, 2000.
Kim Skak Larsen (kslarsen@imada.sdu.dk)