Forberedelse

Det anbefales, at man i den første del af semestret som forberedelse til undervisningsstarten forsøger at arbejde sig igennem de første to kapitler af lærebogen.

Der er to formål med dette. Dels får man vænnet sig til tankegang og terminologi indenfor området, og dels får man klarlagt hvilke konkrete forudsætninger, der er brug for, så man inden undervisningsstarten om nødvendigt kan repetere relevant materiale fra tidligere kurser.

Der ud over kunne det være en fordel at danne sig et overblik over pensum ved at se på det første afsnit i hvert af de opgivne kapitler.


Last modified: September 15, 2000.
Kim Skak Larsen (kslarsen@imada.sdu.dk)