Tid og sted

Undervisningen vil foregå dels på IMADA i Odense og dels på DIKU i København. Rejseudgifter dækkes af institutterne efter nærmere aftale.

Konfrontationsundervisningen afvikles koncentreret over 6 fredage i november og december. Det anbefales, at man begynder at arbejde med stoffet tidligere. Forventet tid, sted og pensum fremgår af undervisningsplanen.

De faktiske klokkeslet følger snarest muligt.


Last modified: September 18, 2000.
Kim Skak Larsen (kslarsen@imada.sdu.dk)