Litteratur

Som lærebog anvendes:

Sara Baase, Allen Van Gelder, Computer Algorithms - Introduction to Design & Analysis, 3. eds. Addison-Wesley, 2000.

Bogen koster kr. 558,- (minus 10%) i boghandlen.

Bogen har en hjemmeside, hvorfra et errata bl.a. kan hentes.

Der ud over kan der i boghandlen købes

og følgende kan rekvireres Der findes instruktor-besvarelser af nogle af eksamensopgaverne.


Last modified: October 23, 2001.
Kim Skak Larsen (kslarsen@imada.sdu.dk)