[In Danish; if you do not read Danish, please see me if you are in doubt of which version of the course you must take]

Et kursus i flere versioner

Scient. studieordning

Kurset er på 15 ECTS. Kursus evalueres gennem en projekteksamen. Projektet laves i små grupper baseret på delopgaver, der stilles i løbet af semestret. Der afholdes en mundtlig eksamen af ca. 30 min. varighed over pensum samt projektopgave. Der gives én samlet karakter. Det samlede projektomfang udgør 9 ECTS af de 15.

Man kan vælge at lade projektet fungere som bachelorprojekt. Ønsker man dette, registreres det via forelæseren. Beslutningen er uigenkaldelig (begge veje) efter kurset er blevet evalueret. Mangler man kurser på studiets 1. år, kræver en anvendelse af kurset som bachelorprojekt en individuel ansøgning til studienævnet. Denne ansøgning skal indeholde en beskrivelse af en plan for, hvornår de manglende kurser tages.

Datatek. studieordning

De studerende kan vælge at tage DM18-teori-delen på 9 ECTS. Dette kursus ligger i den semi-obligatoriske pakke. Udover forelæsninger og øvelser afleveres en obligatorisk opgave (i flere dele) som en forudsætning for at kunne gå til eksamen. Den obligatoriske opgave udgør belastningsmæssigt 6 ECTS af de 9. Denne opgave svarer til en række af de første delopgaver beskrevet i scient.'ernes studieordning. Kurset evalueres ved en mundtlig eksamen.

De studerende kan vælge yderligere at supplere op med DM18-projekt-delen på 6 ECTS. Her afvikles et større eksamensprojekt, der sammen med den obligatoriske opgave fra DM18-teori-delen udgør et projekt svarende til det samlede projekt i scient.'ernes studieordning. Projektet suppleres med en mundtlig eksamination. Man kan ikke følge DM18-projekt-delen uden at følge DM18-teori-delen samtidigt.


Last modified: Mon Jan 29 12:40:57 CET 2007
Kim Skak Larsen (kslarsen@imada.sdu.dk)