Eksamen

Der er mundtlige eksamination af en varighed på ca. 30 minutter. Der er ingen forberedelse. Der gives karakter efter 13-skalaen. For at kunne indstille sig til eksamen, skal den obligatoriske opgave være bestået. Pensum er beskrevet på sidste ugeseddel.

Eksamensdagen er tirsdag, d. 20. juni 2000.

Forløbet af den mundtlige eksamen bliver som følger: Først trækkes et spørgsmål. Dette danner udgangspunkt for den første del af samtalen, der normalt vil have en varighed af ca. 15 minutter. Derefter diskuteres andre emner indenfor pensum. Den obligatoriske opgave samt ens egen besvarelse af denne kan også inddrages af eksaminator.


Last modified: May 17, 2000.
Kim Skak Larsen (kslarsen@imada.sdu.dk)