Mål

IMADA, Institut for Matematik og Datalogi på Syddansk Universitet, har en lang tradition for samarbejde med det danske erhvervsliv fra alle egne af landet indenfor mange forskellige emner og på mange forskellige niveauer.

Vi samarbejder med det lokale erhvervsliv, men også med virksomheder lige fra Struer til København. Afstandende i Danmark er så små, at det sjældent er en hindring.

Emnemæssigt beskæftiger vi os med datalogiske og matematiske problemstillinger; specielt med udviklingen af effektive algoritmer til løsning af kombinatoriske problemer. Eksempler på problemstillinger vi tidligere har samarbejdet med erhvervspartnere omkring inkluderer hjemmeplejeruter, produktionsplanlægning, samlevejledninger, lageroptimering, reservationssystemer mm. Se i øvrigt nogle af vores cases på denne hjemmeside.

Et samarbejde kommer typisk i stand fordi en virksomhed står med en udfordring af en karakter, de ikke er vant til, eller af en kompleksitet, som de vurderer, det kunne være godt at få hjælp til. Typiske udbytter for virksomhederne er reduceret resourceforbrug, øget produktionshastighed eller -mængde eller på anden måde forbedret markedsposition. IMADA kan få glæde af et samarbejde igennem ekstra indtjening, samt forskningspublikationer omkring erhvervsrettede problemstillinger. Derudover har vi bare mange forskere, der simpelt hen synes, det er sjovt at sætte sig ind i, forstå og løse rigtigt svære problemstillinger!

Et samarbejde kan have mange former. Nogle problemstillinger egner sig til et studenterprojekt (bachelorprojekt, speciale, eller anden aktivitet). Andre opgaver skal helst løses hurtigere med mere direkte involvering af en forsker i form af et mere konsulentlignende arrangement. Endelig er der muligheder for forskellige former for delvis offentlig finansiering gennem støtteordninger eller større fælles forskning- og udviklingsprojekter.

Generelt fokuserer vi på forskningsopgaver og avancerede analyser. Vi udvikler lejlighedsvis mindre stykker programmel til illustration af en løsningsmetode, men egentlig programmering, softwareudvikling og systemvedligehold foretages normalt af udviklere i virksomheden selv eller af en IT-virksomhed som tredjepart. Derved sikres den langsigtede udvikling og vedligeholdelse af det ønskede softwareprodukt, mens IMADA's rolle er at bidrage med de avancerede idéer som giver produktet dets nyskabende egenskaber.

 


   Data protection at SDUDatabeskyttelse på SDU