Kommende specialestuderende

Jeg bliver meget tit spurgt af studerende, der snart skal i gang med specialet, om jeg ikke har et spændende projekt. Der må gerne være lidt teori og så en hel del implementeringsarbejde (programmering). Ofte bliver der refereret til, at det var spændende at lave enten compilerbachelorprojektet eller f.eks. de obligatoriske opgaver i geometriske algoritmer. Eller man har hørt om andre spændende projekter, jeg har vejledt. Desværre er svaret ofte, at jeg ikke lige har noget liggende, der passer på beskrivelsen.

Problemet er, at min egen forskning er forholdsvis teoretisk. Næsten alt hvad jeg laver har sætning/bevis karakter. Det er ikke fordi, jeg har noget imod programmering. Faktisk synes jeg, det er fantastisk afslappende, og jeg gør det ind i mellem i stedet for at løse en kryds & tværs. Jeg har (for sjov) skrevet mindst ét program i en masse forskellige programmeringssprog. Fornyligt skulle jeg lige prøve at lave en dynamisk hjemmeside (php, javascript, jquery, mysql, xhtml, etc.), da jeg alligevel havde accepteret at blive formand for Danmarks censorkorps i datalogi.

En del forskere på IMADA har ting liggende i forbindelse med deres forskning, hvor de gerne vil have foretaget forholdsvis omfattende implementeringer for at prøve noget af. Jeg har også en masse ting liggende i forbindelse med min forskning, jeg gerne vil have prøvet af, men det er typisk sætninger, som jeg tror kan bevises, eller områder hvor jeg vurderer, at man kan forbedre eksisterende teoretiske resultater.

Problemet med at give disse problemstillinger til studerende er, at

  • det ikke var, hvad de bad om. ツ
  • det er svært.
  • det er meget vanskeligt at forudsige, om det vil lykkes.
Særligt det sidste er bekymrende i denne forbindelse. Indenfor teoretisk forskning kan man risikere at arbejde i månedsvis, og det kræver ofte mange forgæves forsøg, før det lykkes at finde vejen frem til et bevis. Nogle gange lykkes det ikke, og risikoen for at det mislykkes er selvfølgelig større, hvis man ikke er dygtig nok eller ikke arbejder hårdt nok. Den manglende forudsigbarhed gør det svært at bruge den type arbejde i specialesammenhænge, hvor der gerne skulle være garanti for fremdrift.

Hvis man er interesseret i et teoretisk speciale, så vil jeg selvfølgelig gøre mit yderste for, at vi tilrettelægger et forløb, hvor der er noget at falde tilbage på, hvis de resultater, man håber på, udebliver.

Vil jeg så vejlede i ikke-teoretiske emner? Jo, nogle gange finder jeg emner, hvor der både er teoretiske og praktiske aspekter, som f.eks. at afgøre vindermuligheder i fodboldturneringer, men den slags idéer kan man jo ikke få på samlebånd.

Jeg vejleder også gerne i mere praktiske emner, der ligger noget længere væk fra mit forskningsområde. Det sker typisk ved, at en studerende selv kommer med en idé og er villig til selv at sætte sig ind i det nødvendige materiale og præsentere det for mig. Her vil den studerende typisk skulle søge mere efter den rigtige litteratur og læse større dele af den. Jeg hjælper så typisk med afgrænsning, forbindelser til andre dele af datalogi, samt masser af input, som man kan give, når man har erfaring i denne type projektledelse. Dvs. præcis hvad man undersøger, hvor de rigtigt spændende spørgsmål gemmer sig, identifikation af vigtige varianter, præsentation af resultaterne af eksperimentel forskning, processen fra implementation til et godt speciale, osv.