DM507 - Algoritmer og Datastrukturer

Efterår 2007
Lene Monrad Favrholdt

Eksamen

Kurset afsluttes med en fire timers skriftlig eksamen tirsdag d. 8. januar. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Karakteren, der gives efter 7-trin-skalaen, baseres udelukkende på selve den skriftlige eksamen.

Som forudsætning for at kunne gå til eksamen skal man have godkendt den obligatoriske opgave. Har man tidligere fået godkendt en obligatorisk opgave i DM507 eller DM02, skal man ikke lave den igen.

Tidligere eksamenssæt:

Vinter 2007/08 DM02 Løsningsforslag
Vinter 2007/08 DM507 Løsningsforslag
Vinter 2006/07 DM02 Løsningsforslag
Vinter 2006/07 DM507 Løsningsforslag
Vinter 2005/06 Løsningsforslag
Vinter 2004/05 Løsningsforslag
Vinter 2003/04
Vinter 2002/03
Vinter 2001/02
Vinter 2000/01
Vinter 1999/00
Vinter 1998/99
Vinter 1997/98
Sommer 1997
Vinter 1996/97
Sommer 1996
Vinter 1995/96