DM507 - Algoritmer og Datastrukturer

Efterår 2007
Lene Monrad Favrholdt

Slides

Asymptotisk notation

Binære hobe

Binære søgetræer
Sletning i binære søgetræer (pseudokode)
Rød-sorte træer