DM507 - Algoritmer og Datastrukturer

Efterår 2007
Lene Monrad Favrholdt

Litteratur

(Kan købes i Studenterboghandelen.)
Lærebog:
Cormen, Leiserson, Rivest, Stein
Introduction to Algorithms
2. udgave, MIT Press, 2001.
Errata

Kompendier:
Pga. travlhed i universitetets trykkeri kan disse desværre først købes i boghandelen fra mandag d. 3/9.

DM02/DM507 - Algoritmer og Datastrukturer,
Supplerende Noter 2007.
(Har du de supplerende noter fra tidligere, behøver du ikke købe disse.)

DM02/DM507 - Algoritmer og Datastrukturer,
Tidligere Eksamenssæt 1996-2007.