DM507 - Algoritmer og Datastrukturer

Efterår 2007
Lene Monrad Favrholdt

Den obligatoriske opgave

Obligatorisk opgave, 1. + 2. del

Første del af den obligatoriske opgave er blevet stillet: Obligatorisk opgave, 1. del
Anden del kommer fredag d. 5. oktober.

En betingelse for at gå til eksamen i januar er, at man har fået godkendt den obligatoriske opgave. Har man tidligere fået godkendt en obligatorisk opgave i DM507 eller DM02, er dette tilstrækkeligt.