IMADA
IMADA

DM11 - Litteratur

Lærebogen er Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, 4. udgave, McGraw-Hill, Inc., 1999.

3. udgave af bogen kan også bruges, da vi kun bruger de dele, som er dækket af begge udgaver. Når der stilles opgaver, vil opgavenumre svarende til begge udgaver blive angivet.

Løsningerne til opgaver med ulige numre kan findes bagest i bogen. Af og til defineres nye begreber mellem opgaverne, så prøv at se lidt længere oppe på siden, hvis en opgave bruger et begreb, du ikke kender.

Nogle af de emner, vi skal gennemgå, er ikke dækket af bogen. Disse emner er beskrevet i kompendiet "Noter til DM11". Bogen og dette kompendium dækker tilsammen pensum.

Desuden kan man fra d. 15. februar købe kompendiet "Noter til DM11 II". Det indeholder kopier af de overheads, som Joan Boyar brugte i sin undervisning i DM11 i 1996.

SDU IMADA 


Last modified: January 31, 1999. 
Lene Monrad Favrholdt (lenem@imada.sdu.dk)