DM535 - Diskrete Metoder til Datalogi

Efterår 2013
Lene Monrad Favrholdt

Officiel kursusbeskrivelse, inkl. skema
Litteratur
Eksamen og obligatoriske opgaver
Ugesedler
Reeksamen
Evaluering og handlingsplan