DM535 - Diskrete Metoder til Datalogi

Efterår 2013
Lene Monrad Favrholdt

Litteratur

Lærebog:
Kenneth H. Rosen
Discrete Mathematics and its Applications
7. udgave, McGraw-Hill, 2012.
Bogens hjemmeside

Oversættelse af nogle af de matematiske udtryk anvendt i bogen.

Opgaver:
Bagest i bogen er der svar på alle opgaver med ulige numre. Det er vigtigt at gøre et ærligt forsøg på at løse opgaven, før man slår løsningen op.
Af og til defineres nye begreber mellem opgaverne, så prøv at kigge lidt længere oppe på siden, hvis en opgave bruger et begreb, du ikke kender.

Forelæsningsnoter:
Jeg er blevet bedt om at lægge mine forelæsningsnoter online, i det omfang de er elektroniske. De er lavet til mig selv, så der er ingen garanti for anvendelighed - brug dem i det omfang, det hjælper dig.
Uge 36
Uge 37
Uge 38 (indeholder kun den del af noterne, som handler om kvantorer)
Uge 39 (bevismetoder)
Uge 40 (mængder, kun de første halvanden side)
Uge 41 (inklusive stærk induktion, som gennemgås i uge 43)
Uge 43
Uge 45
Uge 46
Uge 48
Uge 50

Pensum

Pensum består af