DM535 - Diskrete Metoder til Datalogi

Efterår 2013
Lene Monrad Favrholdt

Reeksamen

Reeksamen for såvel den obligatoriske opgave som den skriftlige stedprøve finder sted i februar:

Den obligatoriske opgave skal afleveres via Blackboard senest fredag d. 28. februar kl 12:00.

Den skriftlige stedprøve finder sted tirsdag d. 25. februar.