Tidsfristen for bedømmelsen af prøver

Det naturvidenskabelige Studienævn har på deres møde den 20. juni 2011 behandlet spørgsmålet om tidsfristen for offentliggørelse af bedømmelsen for prøver, hvor bedømmelsen ikke umiddelbart meddelelses den studerende efter prøven.

Den 1. september 2010 trådte en ny eksamensbekendtgørelse i kræft. Her i angives det at Universitet (studienævnet) skal fastsætte en frist for offentliggørelsen af bedømmelsen for prøver, hvor bedømmelsen ikke umiddelbart meddeles den studerende efter prøven. Datoen skal dog ligge inden for 4 uger efter prøvens afholdelse.

I beregning af de 4. uger indgår juli måned ikke.

Studienævnet besluttede at fastholde de 3 ugers rettefrist, som det tidligere studienævn har vedtaget, dog udvides rettefristen til 4 uger, hvis rettefristen går ind i juli måned.

Author: Marco Chiarandini <marco@imada.sdu.dk>

Date: 2011-08-10 13:13:32 CEST

HTML generated by org-mode 6.21b in emacs 23