DM507 Algoritmer og datastrukturer

Forår 2010
Rolf Fagerberg


Kurset starter mandag, 1. februar.

Indhold

Ændringer siden 1. februar:

 • Punktet kursusevaluering oprettet, med resultater fra den afholdte kursusevaluering.
 • Praktiske oplysninger om reeksamen er sat på under Eksamen.
 • Karakterfordelingen for den ordinære eksamen er sat på under Eksamen.
 • Eksamensættet fra den afholdte eksamen, samt forslag til løsninger er sat på under Eksamen.
 • Alle tidligere eksamenssæt (de seneste med løsningsforslag) sat på under andet materiale.
 • Ugeseddel 13 udgivet.
 • Ugeseddel 14 udgivet.
 • Ugeseddel 13 udgivet.
 • Ugeseddel 12 udgivet.
 • Java-kode for metoden generateInput til Del III af projektopgaven er nu udgivet, sat på under Eksamen.
 • Ugeseddel 11 udgivet.
 • Ugeseddel 10 udgivet.
 • Del III af den obligatoriske projektopgave udgivet, sat på under punktet Eksamen.
 • Ugeseddel 9 udgivet.
 • Ugeseddel 8 udgivet.
 • Udlevering om rebalancering i rød-sorte træer sat på under Andet materiale.
 • Del II af den obligatoriske projektopgave udgivet, sat på under punktet Eksamen.
 • Ugeseddel 7 justeret.
 • Ugeseddel 7 udgivet.
 • Ugeseddel 6 justeret.
 • Ugeseddel 6 udgivet.
 • Ugeseddel 5 udgivet.
 • Del I af den obligatoriske projektopgave udgivet, sat på under punktet Eksamen.
 • Punktet Eksamen tilføjet.
 • Ugeseddel 4 udgivet.
 • Ugeseddel 3 udgivet.
 • Ugeseddel 2 udgivet.
 • Testprogrammer og grafer fra forelæsningen onsdag, 3. februar, sat på under punktet Slides.


Maintained by Rolf Fagerberg (rolf@imada.sdu.dk)