DM534/DM558 Introduktion til Datalogi

Efterår 2016
Rolf Fagerberg


Kurset starter onsdag, 7. september. Der skal ikke købes nogen lærebog. Pensum til eksamen er alt materiale (som regel slides) angivet på denne webside under I-timer (dog er enkelte dele ikke med i eksamenspensum, disse tilfælde angives tydeligt).

Datoen for reeksamen er mandag den 20. marts, 2017. Reeksamen er mundtlig. Eksamensspørgsmålene og andre oplysninger kan findes her.

Timer

Uge Type Dato Tid Lokale Indhold
36 I Onsdag 5/9 10-12 U140 Kursusintroduktion, datalogiens historie, gates, repræsentation af tal. [Datalogiens historie er ikke eksamenspensum, dvs. vil ikke danne baggrund for eksamensspørgsmål.]
36 I Fredag 7/9 08-10 U140 Repræsentation af tal. Korttrick. CPUer og maskinkode.
36 TE       Opgaver
37 I Tirsdag 13/9 08-10 U140 Algoritmer, asymptotisk notation, invarianter (Lene Monrad Favrholdt).
37 I Torsdag 15/9 12-14 U140 Mere om asymptotisk notation og invarianter (Lene Monrad Favrholdt). Modeller for beregning (Fabrizio Montesi).
37 TL       Opgaver. CPU simulator (Java program) og de to eksempelprogrammer fra slides om CPU: bytOmPåToTal.txt og udskrivStigendeSekvens.txt.
37 TE       Opgaver
37 TE-SFV       Forslag til opgaver
38 I Torsdag 22/9 12-14 U140 Mere om Modeller for beregning (Fabrizio Montesi).
38 TL       Opgaver. Noter om Mercurial af Jakob Lykke Andersen.
38 TE       Opgaver
39 I Tirsdag 27/9 08-10 U140 Merging og hashing (Rolf Fagerberg)
39 I Torsdag 29/9 12-14 U140 Machine Learning (Marco Chiarandini). See also Marco's short lecture notes on the subject.
39 TE       Opgaver
39 TE-SF       Forslag til opgaver
40 TE       Opgaver
40 I Torsdag 6/10 12-14 U140 Mere om Machine Learning (Marco Chiarandini). Første del (ud af seks) af eksamen i DM534: 30 minutters online multiple-choice test. Pensum for denne test er materialet om modeller for beregning af Fabrizio Montesi (samt tilhørende TE-opgaver i uge 39).
41 I Torsdag 13/10 12-14 U140 Clustering (Arthur Zimek).
41 TL       Opgaver. Introslides til Latex. Eksempler: kort, tex, kort, pdf, lidt længere, tex,lidt længere, pdf. Yderligere materiale: notesæt Introduktion til LaTeX, Latex Cheat Sheet, LaTeX Quick Reference, Short Math Guide for LaTeX. LaTeX Quick Reference, The Not So Short Introduction to LaTeX, The Comprehensive LaTeX Symbol List.
41 TE-SFV       Forslag til opgaver
41+43 TE       Opgaver (løsninger)
43 I Torsdag 27/10 12-14 U140 Feature Spaces for Representation of Images (Arthur Zimek). Anden del (ud af seks) af eksamen i DM534: 30 minutters online multiple-choice test. Pensum for denne test er materialet om merging and hashing (samt tilhørende TE-opgaver i uge 40).
44 TE       Opgaver
44 I Tirsdag 1/11 08-10 U47 Graph Theory (Daniel Merkle). Python kode fra slides: timing.py, adjacencyMatMult.py, matMult.py, shortestPaths.py.
44 I Torsdag 3/11 12-14 U140 Graph Theory (Daniel Merkle). Tredie del (ud af seks) af eksamen i DM534: 30 minutters online multiple-choice test. Pensum for denne test er materialet om machine learning (Marco Chiarandini), både slides (dog eksklusive alle slides mærket "Not for MC Test") og short lecture notes, samt de tilhørende TE-opgaver i uge 41-43.
45 TE       Opgaver
45 TE-SFV       Forslag til opgaver
45 I Torsdag 10/11 12-14 U140 Satisfiability (Peter Schneider-Kamp).
46 I Torsdag 17/11 12-14 U140 Online algoritmer (Kim Skak Larsen). Fjerde del (ud af seks) af eksamen i DM534: 35 minutters online multiple-choice test. Pensum for denne test er materialet om clustering og feature spaces for representation of images (Arthur Zimek) samt tilhørende opgaver i uge 44 og materialet om graph theory (Daniel Merkle) samt tilhørende opgaver i uge 45.
46 TE       Opgaver
46 TE-SF       Forslag til opgaver
47 I Torsdag 24/11 12-14 U140 Teori for karaktergivning af multiple-choice eksaminer (Kim Skak Larsen). Start på kryptologi (Joan Boyar). [Teori for karaktergivning af multiple-choice eksaminer er ikke eksamenspensum, dvs. vil ikke danne baggrund for eksamensspørgsmål.]
47 TE       Opgaver
47 TE-SF       Forslag til opgaver
48 I Torsdag 1/12 12-14 U140 Mere om kryptologi (Joan Boyar). NB: i denne uge er I-timerne de eneste timer. Der er ikke multiple-choice test (den er, som planlagt, skubbet en uge for at mindske tidsmæssig overlap med test i DM549).
49 I Torsdag 8/12 12-14 U140 Endnu mere om kryptologi (Joan Boyar). Femte del (ud af seks) af eksamen i DM534: 35 minutters online multiple-choice test. Der er mødepligt til denne eksamen, dvs. at man skal være til stede i U140 når testen tages. Medbring studiekort. Pensum for denne test er materialet om satisfiability (Peter Schneider-Kamp) samt tilhørende opgaver i uge 46 og materialet om online algoritmer (Kim Skak Larsen) samt tilhørende opgaver i uge 47.
49 TL       Opgaver. (Hvis et vindue, som omtaler "activation of license", viser sig under opstart af programmet Maple, skal man bare lukke vinduet og fortsætte.) Her er en beskrivelse for PGP af principperne bag og en manual. PGP ligner meget gpg som er brugt i disse TL-timer.
50 I Torsdag 15/12 12-14 U140 3D-grafik. [Dette er ikke eksamenspensum, dvs. vil ikke danne baggrund for eksamensspørgsmål.]
50 TE       Opgaver
51 I Mandag 19/12 10-11 U1 [Bemærk at lokalet ikke er det sædvanlige]. Sjette del (ud af seks) af eksamen i DM534: 30 minutters online multiple-choice test. Der er mødepligt til denne eksamen, dvs. at man skal være til stede i U1 når testen tages (medmindre man har en god grund til andet og har lavet en aftale med underviseren herom på forhånd). Medbring studiekort. Pensum for denne test er materialet om kryptologi (Joan Boyar) samt tilhørende opgaver i uge 50.

Som led i studienævnets evalueringsrutine er en kursusevaluering afholdt efter eksamen. De sammentalte svar (uden kommentarer af hensyn til de studerendes anonymitet, jvf. studienævnets regler) og underviserens handlingsplan er nu tilgængelige.


Maintained by Rolf Fagerberg (rolf@imada.sdu.dk)