DM534/DM558 Introduktion til Datalogi

Efterår 2017
Rolf Fagerberg


Kurset starter tirsdag, 5. september. Der skal ikke købes nogen lærebog.

Timer

Uge Type Dato Tid Lokale Indhold
36 I Tirsdag 5/9 8-10 U140 Kursusintroduktion, datalogiens historie, gates, repræsentation af tal. [Datalogiens historie er ikke eksamenspensum, dvs. vil ikke danne baggrund for eksamensspørgsmål.]
36 I Torsdag 7/9 12-14 U48A Slut på repræsentation af tal. CPUer og maskinkode. CPU simulator (Java program) og de to eksempelprogrammer fra slides om CPU: bytOmPåToTal.txt og udskrivStigendeSekvens.txt.
36 TE       Opgaver
37 I Tirsdag 12/9 8-10 U140 Modeller for beregning (Fabrizio Montesi).
37 TE       Opgaver
37 TL       Opgaver. CPU simulator (Java program) og de to eksempelprogrammer fra slides om CPU: bytOmPåToTal.txt og udskrivStigendeSekvens.txt.
38 I Tirsdag 19/9 8-10 U140 Mere om modeller for beregning (Fabrizio Montesi). Start på algoritmer, asymptotisk notation, invarianter (Lene Monrad Favrholdt).
38 I Fredag 22/9 12-14 U140 Mere om algoritmer, asymptotisk notation, invarianter (Lene Monrad Favrholdt).
38 TE-SF       Forslag til opgaver
38 TE       Opgaver
39 I Tirsdag 26/9 8-10 U140 Merging og hashing (Rolf Fagerberg).
39 TE       Opgaver
40 I Tirsdag 3/10 8-10 U140 Machine Learning (Marco Chiarandini). See also Marco's short lecture notes on the subject.
40 I Fredag 6/10 12-14 U140 Mere om Machine Learning (Marco Chiarandini). See also Marco's short lecture notes on the subject.
40 TE-SF       Forslag til opgaver
40 TE       Opgaver
41 I Tirsdag 10/10 8-10 U140 Databases (Christian Wiwie). Side 1-10: perspektiv. Side 11-58: eksamensteknisk indhold. [For yderligere materiale (ikke pensum) om relational algebra og om SQL, se f.eks. Johannes Gehrke's slides, Tutorialspoints, w3school, Khan Academy, Phil Spector's slides].
41 TE       Opgaver (løsninger)
41 TL       Opgaver. Noter om versionsstyring med Git af Jakob Lykke Andersen.
43 I Tirsdag 24/10 8-10 U140 Anden del (ud af seks) af eksamen i DM534 [for DM558: tredie del ud af syv]: 35 minutters online multiple-choice test. Pensum for denne test er materialet om machine learning (Marco Chiarandini), både slides og short lecture notes, samt de tilhørende TE-opgaver i uge 41. Midtvejsevaluering af kurset.
43 I Torsdag 26/10 8-10 U23 Clustering (Richard Röttger). Side 1-12: perspektiv. Side 13-79: eksamensteknisk indhold. [For yderligere materiale (ikke pensum): Side 1-10 af Zijun Zhangs slides om k-means, side 1-28 af David Sontags slides om k-means]
43 TE       Opgaver (løsninger)
44 I Tirsdag 31/10 8-10 U140 Feature Spaces for Representation of Images (Richard Röttger). Side 80-81, 85-86, 99-100: perspektiv. Side 82-84, 87-98, 101: eksamensteknisk indhold. Tredie del (ud af seks) af eksamen i DM534 [for DM558: fjerde del ud af syv]: 30 minutters online multiple-choice test. Pensum for denne test er materialet om databases (Christian Wiwie), både slides og de tilhørende TE-opgaver i uge 43.
44 TE-SF       Forslag til opgaver
45 I Tirsdag 7/11 8-10 U140 Grådige algoritmer (Jørgen Bang-Jensen). Side 1-10 og 16-20: eksamensteknisk indhold.
45 I Fredag 10/11 12-14 U140 Satisfiability (Peter Schneider-Kamp). Side 1-24 og 35-36: eksamensteknisk indhold.
45 TE       Opgaver (løsninger).
45 TE-SF       Forslag til opgaver
46 I Tirsdag 14/11 8-10 U140 Start på kryptologi (Rolf Fagerberg, slides fra Joan Boyar). Vi gennemgik slides side 1-14 og 21-43.
46 TE       Opgaver
47 I Tirsdag 21/11 8-10 U140

Mere om kryptologi (Rolf Fagerberg, slides fra Joan Boyar). Vi gennemgik resten af slides, bortset fra de sidste fem sider. Emnerne fra dele af slides kan også læses i dette notesæt om de algoritmiske aspekter af RSA. [For yderligere materiale (ikke pensum): Keith Conrad har mange velskrevne noter om dette emne (og meget andet), se f.eks. hans noter om Fermats lille sætning, Fermat-testen, Carmichaeltal, og Rabin-Miller-testen.]

47 TE       Opgaver
47 TE-SF       Forslag til opgaver
48 I Tirsdag 28/11 8-10 U140 Afslutning af kryptologi (Rolf Fagerberg, slides fra Joan Boyar). Vi gennemgik de sidste fem sider. Shortest paths in graphs (Daniel Merkle). Python kode fra slides: timing.py, adjacencyMatMult.py, matMult.py, shortestPaths.py.
48 TE       Opgaver
49 I Tirsdag 5/12 9-10 U140 Afslutning af Shortest paths in graphs (Daniel Merkle).
49 TE       Opgaver
49 TE-SF       Forslag til opgaver
49 TL       Opgaver.
50 I Tirsdag 12/12 10-12 U42 3D-grafik. [Dette er ikke eksamenspensum, dvs. vil ikke danne baggrund for eksamensspørgsmål.]

Som led i studienævnets evalueringsrutine er en kursusevaluering afholdt efter eksamen. De sammentalte svar (uden kommentarer af hensyn til de studerendes anonymitet, jvf. studienævnets regler) og underviserens handlingsplan er nu tilgængelige.


Maintained by Rolf Fagerberg (rolf@imada.sdu.dk)