DM534/DM558 Introduktion til Datalogi

Efterår 2019
Rolf Fagerberg


Kurset starter tirsdag 3. september. Der skal ikke købes nogen lærebog.

Pensum til eksamen er alt materiale (som regel slides) angivet på denne webside under F-timer. Hvis der til et punkt er angivet yderligere materiale som ikke er pensum, er dette ikke nødvendigt at læse for at kunne regne opgaverne eller gå til eksamen (dette ekstramateriale er blot ment som en service for personer, der efterspørger noget sådant).

Den mundtlige reeksamen i DM534 var planlagt til mandag 16/3. Pga. den fysiske nedlukning af SDU i forbindelse med Corona-situationen er denne reeksamen flyttet til 11. august. Den afholdes på Zoom på følgende link. Eksamensspørgsmålene og andre oplysninger kan findes her. Rækkefølgen og tider til eksamen kan ses på et opslag på kursets Blackboard side.

Timer

Uge Type Dato Tid Lokale Indhold
36 F Tirsdag 3/9 12-14 U45 Kursusintroduktion. Start på repræsentation af tal.
36 F Torsdag 5/9 12-14 U23 Afslutning af repræsentation af tal.
36 E       Opgaver
37 F Onsdag 11/9 08-10 U23 Boolsk algebra og gates.
37 E       Opgaver
37 F Mandag 16/9 12-14 U23 CPUer og maskinkode. CPU simulator (Johan Fagerberg, baseret på forlæg af J. Glenn Brookshear). De to eksempelprogrammer fra slides om CPU: bytOmPåToTal.txt og udskrivStigendeSekvens.txt. [For yderligere materiale (ikke pensum) om Boolean algebra, gates og CPUer/maskinkode se f.eks. slides fra Alvin Lebeck's kursus, specielt disse, disse og delvist disse.]
38 F Onsdag 18/9 10-12 U23 Start på algoritmer, asymptotisk notation, invarianter (Lene Monrad Favrholdt).
38 L       Opgaver. CPU simulator (Johan Fagerberg, baseret på forlæg af J. Glenn Brookshear). De to eksempelprogrammer fra slides om CPU: bytOmPåToTal.txt og udskrivStigendeSekvens.txt.
38 E       Opgaver
39 F Mandag 23/9 12-14 U23 Afslutning af algoritmer, asymptotisk notation, invarianter (Lene Monrad Favrholdt). [For yderligere materiale (ikke pensum) om asymptotisk notation, se f.eks. slides fra DM507 og forklaring fra Khan Academy. For yderligere materiale (ikke pensum) om invarianter, se f.eks. slides fra DM507 og side fra Stefan Nilsson.]
39 F Onsdag 25/9 10-12 U23 Start på merging og hashing (Rolf Fagerberg).
39 E       Opgaver
40 F Mandag 30/9 12-14 U23 Afslutning af merging og hashing (Rolf Fagerberg).
40 F Onsdag 2/10 10-12 U55 Start på Machine Learning (Marco Chiarandini). Se også Marco's supplerende note om emnet (del af pensum).
40 E       Opgaver
41 F Mandag 7/10 12-14 U23 Mere om Machine Learning (Marco Chiarandini). Se også Marco's supplerende note om emnet (del af pensum).
41 F Onsdag 9/10 08-10 U23 Afslutning af Machine Learning (Marco Chiarandini). Se også Marco's supplerende note om emnet (del af pensum). Datalogiens historie. Datalogiens historie er ikke eksamenspensum, dvs. vil ikke danne baggrund for eksamensspørgsmål. For nogle danskere med indflydelse datalogiens historie, se denne artikel på dr.dk.
41 E       Opgaver.
43 F Mandag 21/10 12-14 U23 Start på clustering and feature spaces (Richard Röttger). Første del (ud af fem) af eksamen i DM534 [for DM558: anden del ud af seks]: 40 minutters online multiple-choice test i klassen. Pensum for denne test er materialet om merging og hashing (Rolf Fagerberg) og materialet om Machine Learning (Marco Chiarandini). For begge emner inkluderer materialet både slides og de tilhørende opgaver i E-timerne (dvs. E-timerne i i uge 40 og uge 41). For Machine Learning inkluderer materialet også Marco's noter.
43 F Onsdag 23/10 12-14 U23 Slut på clustering and feature spaces (Richard Röttger, eksamensteknisk indhold: side 13-79, 82-84, 87-97, 101 - dog kræver begrebet "quadratic form" på side 84 at man kender til multiplikation af matricer, hvilket gennemgås senere i DM549 - dette begreb kan springes over (der kommer ikke opgaver i dette til eksamen), eller man kan læse kort om definitionen af matrix-multiplication her og her). [For yderligere materiale (ikke pensum): Side 1-10 af Zijun Zhangs slides om k-means, side 1-28 af David Sontags slides om k-means].
43 E       Der er ingen E-timer i uge 43.
44 F Mandag 28/10 12-14 U23 3D-grafik (Rolf Fagerberg). [Dette er ikke eksamenspensum, dvs. vil ikke danne baggrund for eksamensspørgsmål.]
44 F Onsdag 30/10 10-12 U23 Satisfiability (Peter Schneider-Kamp, eksamensteknisk indhold: side 3-23 og 35-36).
44 E       Opgaver.
45 F Mandag 4/11 12-14 U23 Start på databases (Rolf Fagerberg, eksamensteknisk indhold: side 11-40). Anden del (ud af fem) af eksamen i DM534 [for DM558: tredie del ud af seks]: 25 minutters online multiple-choice test i klassen. Pensum for denne test er materialet om clustering og feature spaces (Richard Röttger). Materialet inkluderer både slides og de tilhørende opgaver i E-timerne (dvs. E-timerne i uge 44).
45 F Onsdag 6/11 12-14 U23 Midtvejsevaluering af kurset. Afslutning på databases (Rolf Fagerberg). [For yderligere materiale (ikke pensum) om relational algebra og om SQL, se f.eks. Johannes Gehrke's slides, Tutorialspoints, w3school, Khan Academy, Phil Spector's slides.]
45 E       Opgaver.
46 F Mandag 11/11 12-14 U23 Start på modeller for beregning (Fabrizio Montesi). [For yderligere materiale (ikke pensum) om DFA'er, se f.eks. slides af R. A. Pilgrim, siderne 1-16, 22-25, 28-32.]
46 F Onsdag 13/11 12-14 U23 Slut på modeller for beregning (Fabrizio Montesi). [For yderligere materiale (ikke pensum) om CFG'er, se f.eks. slides af R. A. Pilgrim
46 E       Opgaver.
47 F Tirsdag 19/11 10-12 U20 Start på korteste veje i grafer (Daniel Merkle). Java kode fra slides. Tredie del (ud af fem) af eksamen i DM534 [for DM558: fjerde del ud af seks]: 40 minutters online multiple-choice test i klassen. Pensum for denne test er materialet om satisfiability (Peter Schneider-Kamp) og databaser (Rolf Fagerberg). Materialet inkluderer både slides og de tilhørende opgaver i E-timerne (dvs. E-timerne i uge 45 og 46).
47 F Onsdag 20/11 10-12 U23 Slut på korteste veje i grafer (Daniel Merkle). Java kode fra slides.
47 E       Opgaver.
48 F Tirsdag 26/11 10-12 U20 Online algoritmer (Kim Skak Larsen).
48 F Onsdag 27/11 08-10 U23 Start på kryptologi (Joan Boyar). Side 1-35 blev gennemgået.
48 E       Opgaver.
49 F Tirsdag 3/12 10-12 U140 Mere kryptologi (Joan Boyar). Emnerne fra dele af slides kan også læses i dette notesæt om de algoritmiske aspekter af RSA. [For yderligere materiale (ikke pensum): Keith Conrad har mange velskrevne noter om dette emne (og meget andet), se f.eks. hans noter om Fermats lille sætning, Fermat-testen, Carmichaeltal, og Rabin-Miller-testen.]
49 F Onsdag 4/12 08-10 U82 Afslutning af kryptologi (Joan Boyar). Fjerde del (ud af fem) af eksamen i DM534 [for DM558: femte del ud af seks]: 40 minutters online multiple-choice test i klassen. Pensum for denne test er materialet om modeller for beregning (Fabrizio Montesi) og korteste veje i grafer (Daniel Merkle). Materialet inkluderer både slides og de tilhørende opgaver i E-timerne (dvs. E-timerne i uge 47 og 48).
49 E       Opgaver.
49 L       Opgaver.
50 F       Der er ingen F-timer i uge 50.
50 E       Opgaver.
51 F Tirsdag 17/12 10-12 U140 Femte del (ud af fem) af eksamen i DM534 [for DM558: sjette del ud af seks]: 40 minutters online multiple-choice test i klassen. Pensum for denne test er materialet om online algoritmer (Kim Skak Larsen) og kryptologi (Joan Boyar). Materialet inkluderer både slides og de tilhørende opgaver i E-timerne (dvs. E-timerne i uge 49 og 50). Materialet fra L-timerne er ikke pensum. Efter testen holder vi en slutevaluering af kurset og af semesteret som helhed.
51 E       Der er ingen E-timer i uge 51.

Som led i studienævnets evalueringsrutine er en kursusevaluering afholdt efter eksamen. De studerendes svar og (hoved)underviserens handlingsplan er nu tilgængelige.


Maintained by Rolf Fagerberg (rolf@imada.sdu.dk)