DM534/DM558 Introduktion til Datalogi

Efterår 2020
Rolf Fagerberg


Kurset starter onsdag den 2. september. Der skal ikke købes nogen lærebog.

Pensum til eksamen er alt materiale (som regel slides) angivet på denne webside under F-timer. Hvis der til et punkt er angivet yderligere materiale som ikke er pensum, er dette ikke nødvendigt at læse for at kunne regne opgaverne eller gå til eksamen (dette ekstramateriale er blot ment som en service for personer, der efterspørger noget sådant).

Timer

Uge Type Dato Tid Lokale Indhold
36 F Onsdag 2/9 10-12 U133 Kursusintroduktion. Repræsentation af tal.
36 F Fredag 4/9 14-16 U47 Boolsk algebra og gates.
36(-37) E       Opgaver
37 F Torsdag 10/9 08-10 Zoom mødelink CPUer og maskinkode (slides, optagelse af videoundervisning). CPU simulator (Johan Fagerberg, baseret på forlæg af J. Glenn Brookshear). De to eksempelprogrammer fra slides om CPU: bytOmPåToTal.txt og udskrivStigendeSekvens.txt. [For yderligere materiale (ikke pensum) om Boolean algebra, gates og CPUer/maskinkode se f.eks. slides fra Alvin Lebeck's kursus, specielt disse, disse og delvist disse.]
37(-38) E       Opgaver
38 F Tirsdag 15/9 16-18 Zoom mødelink Start på algoritmer, asymptotisk notation, invarianter (slides, optagelse af videoundervisning), ved Lene Monrad Favrholdt.
38 F Fredag 23/9 08-10 Zoom mødelink Afslutning af algoritmer, asymptotisk notation, invarianter (slides, optagelse af videoundervisning), ved Lene Monrad Favrholdt. [For yderligere materiale (ikke pensum) om asymptotisk notation, se f.eks. slides fra DM507 og forklaring fra Khan Academy. For yderligere materiale (ikke pensum) om invarianter, se f.eks. slides fra DM507 og side fra Stefan Nilsson.]
38(-39) E       Opgaver
39 F Mandag 21/9 08-10 U47 Start på merging og hashing (slides, optagelse fra forelæsning) ved Rolf Fagerberg.
39 F Torsdag 24/9 10-12 U47 Afslutning af merging og hashing (slides, optagelse fra forelæsning) ved Rolf Fagerberg. Første del (ud af seks) af eksamen i kurset: 35 minutters online multiple-choice test i klassen. Pensum for denne eksamen vil være materialerne om repræsentation af tal, Boolsk algebra og gates, samt CPUer og maskinkode. For alle emner inkluderer materialet både slides og de tilhørende opgaver i øvelsestimerne (ugerne 36(-37), 37(-38) og 38(-39)). For evt. yderligere materiale angivet i gråt og med betegnelsen "(ikke pensum)"er dette naturligvis ikke med i pensum.
39(-40) E       Opgaver
40 F Tirsdag 29/9 10-12 U47 Start på Machine Learning (slides, optagelse fra forelæsning) ved Marco Chiarandini. Se også Marco's supplerende note om emnet (er en del af pensum).
40 F Torsdag 1/10 15-17 U47 Afslutning af Machine Learning (slides optagelse fra forelæsning) ved Marco Chiarandini. Se også Marco's supplerende note om emnet (er en del af pensum).
40(-41) E       Opgaver
41 F Torsdag 8/10 12-14 U47 Satisfiability (slides (pdf), slides (pptx), optagelse fra forelæsning) ved Peter Schneider-Kamp.
41(-43) E       Opgaver (løsninger).
43 F 19/10 13-15 Anden del (ud af seks) af eksamen i kurset: 40 minutters online multiple-choice test. Som følge af de ændrede COVID-19-regler skal den ikke tages i klassen, men hjemmefra. Testen vil være åben 13:15 til 13:55. Pensum for testen er materialet om algoritmer, asymptotisk notation og invarianter (Lene Monrad Favrholdt) og om merging og hashing (Rolf Fagerberg). For alle emner inkluderer materialet både slides og de tilhørende opgaver i øvelsestimerne (ugerne 39(-40) og 40(-41)). For evt. yderligere materiale angivet i gråt og med betegnelsen "(ikke pensum)" er dette naturligvis ikke med i pensum.

Start på modeller for beregning (video-forelæsning, slides) ved Fabrizio Montesi. [For yderligere materiale (ikke pensum) om DFA'er, se f.eks. slides af Henrik Nilsson.]

43 F Fredag 23/10 12-14 Zoom mødelink Afslutning af modeller for beregning (slides, optagelse af videoundervisning) ved Fabrizio Montesi. [For yderligere materiale (ikke pensum) om CFG'er, se f.eks. slides 1 (et sprog er regulært, hvis der findes en DFA som genkender strengene i sproget) og slides 2 af Henrik Nilsson.]
43(-44) E       Opgaver
44 F Torsdag 29/10 14-16 Zoom mødelink Online algoritmer (slides, optagelse af videoundervisning), ved Kim Skak Larsen.
44(-45) E       Opgaver
45 F Tirsdag 3/11 12-14 Zoom mødelink Tredie del (ud af seks) af eksamen i kurset: 40 minutters online multiple-choice test. Som følge af de ændrede COVID-19-regler skal den ikke tages i klassen, men hjemmefra. Testen vil være åben 12:15 til 12:55. Pensum for testen er materialet om machine learning (Marco Chiarandini) og satisfiability (Peter Schneider-Kamp). For begge emner inkluderer materialet både slides og de tilhørende opgaver i øvelsestimerne (ugerne 41(-43) og 43(-44)). Også Marcos noter er pensum. For evt. yderligere materiale angivet i gråt og med betegnelsen "(ikke pensum)" er dette naturligvis ikke med i pensum.

Start på databaser (slides, optagelse af videoundervisning), ved Rolf Fagerberg. Denne del starter på Zoom kl. 13:15.

45 F Torsdag 5/11 11-13 Zoom mødelink Afslutning af databaser (slides, optagelse af videoundervisning), ved Rolf Fagerberg. [For yderligere materiale (ikke pensum) om relational algebra og om SQL, se f.eks. Johannes Gehrke's slides, Tutorialspoints, w3school, Khan Academy, Phil Spector's slides.]
45(-46) E       Opgaver
46 F Onsdag 11/11 12-13 Zoom mødelink Datalogiens historie (slides, optagelse af videoundervisning), ved Rolf Fagerberg. Dette emne er ikke eksamenspensum, dvs. vil ikke danne baggrund for eksamensspørgsmål. For nogle danskere med indflydelse datalogiens historie, se denne artikel på dr.dk.
46 F Fredag 13/11 12-14 Zoom mødelink Start på clustering and feature spaces (slides, optagelse 1, optagelse 2, optagelse 3 af videoundervisning), ved Arthur Zimek.
46(-47) E       Opgaver
47 F Onsdag 18/11 12-14 Zoom mødelink Slut på clustering and feature spaces (slides, optagelse af videoundervisning), ved Arthur Zimek. [For yderligere materiale (ikke pensum): Side 1-10 af Zijun Zhangs slides om k-means, side 1-28 af David Sontags slides om k-means].
47 F Fredag 20/11 12-14 Zoom mødelink Fjerde del (ud af seks) af eksamen i kurset: 45 minutters online multiple-choice test. Som følge af COVID-19-regler skal den ikke tages i klassen, men hjemmefra. Testen vil være åben 12:15 til 13:00. Pensum for testen er materialet om modeller for beregning (Fabrizio Montesi) og om online algoritmer (Kim Skak Larsen). For begge emner inkluderer materialet både slides og de tilhørende opgaver i øvelsestimerne (ugerne 44(-45) og 45(-46)). For evt. yderligere materiale angivet i gråt og med betegnelsen "(ikke pensum)" er dette naturligvis ikke med i pensum.

Start på korteste veje i grafer (slides, Java kode fra slides, optagelse af videoundervisning), ved Daniel Merkle. Denne del starter på Zoom kl. 13:15.

47(-48) E       Opgaver
48 F Onsdag 25/11 12-14 Zoom mødelink Slut på korteste veje i grafer (slides, Java kode fra slides, optagelse af videoundervisning), ved Daniel Merkle.
48 F Fredag 27/11 08-10 Zoom mødelink Start på kryptologi (slides, optagelse af videoundervisning), ved Joan Boyar. Side 1-37 blev gennemgået.
48(-49) E       Opgaver
49 F Tirsdag 1/12 12-14 Zoom mødelink Mere kryptologi (slides, optagelse 1 og optagelse 2 af videoundervisning), ved Joan Boyar. Side 38-60 blev gennemgået. Emnerne fra dele af slides kan også læses i dette notesæt om de algoritmiske aspekter af RSA. [For yderligere materiale (ikke pensum): Keith Conrad har mange velskrevne noter om dette emne (og meget andet), se f.eks. hans noter om Fermats lille sætning, Fermat-testen, Carmichaeltal, og Rabin-Miller-testen.]
49 F Torsdag 3/12 12-14 Zoom mødelink Femte del (ud af seks) af eksamen i kurset: 40 minutters online multiple-choice test. Som følge af COVID-19-regler skal den ikke tages i klassen, men hjemmefra. Testen vil være åben 12:20 til 13:00. Pensum for testen er materialet om databaser (Rolf Fagerberg) og om clustering and feature spaces (Arthur Zimek). For begge emner inkluderer materialet både slides og de tilhørende opgaver i øvelsestimerne (ugerne 46(-47) og 47(-48)). For evt. yderligere materiale angivet i gråt og med betegnelsen "(ikke pensum)" er dette naturligvis ikke med i pensum.

Afslutning af kryptologi (slides, optagelse af videoundervisning), ved Joan Boyar. Resten af slides blev gennemgået. Denne del startede på Zoom kl. 13:15.

49(-50) E       Opgaver
50 F Tirsdag 8/12 12-14 Zoom mødelink Kursusevaluering.

3D-grafik (slides, optagelse af videoundervisning), ved Rolf Fagerberg. [Dette er ikke eksamenspensum, dvs. vil ikke danne baggrund for eksamensspørgsmål.]

50 E     Zoom mødelink Opgaver. NB: Disse timer er online pga. skærpede COVID-19-regler. Det antages i denne uge, at man har forsøgt at løse opgaverne inden timen. Optagelse af videoundervisning) fra en øvelsestime.
50 L       Lab-timerne er desværre aflyst pga. skærpede COVID-19-regler.
51 F Torsdag 15/12 12-14 Zoom mødelink Sjette del (ud af seks) af eksamen i kurset: 50 minutters online multiple-choice test. Som følge af COVID-19-regler skal den ikke tages i klassen, men hjemmefra. Testen vil være åben 12:15 til 13:05.

Pensum for testen er materialet om korteste veje i grafer (Daniel Merkle) og kryptologi (Joan Boyar). For begge emner inkluderer materialet både slides, noter og de tilhørende opgaver i øvelsestimerne (ugerne 48(-49) og 49(-50)). For evt. yderligere materiale angivet i gråt og med betegnelsen "(ikke pensum)" er dette naturligvis ikke med i pensum.


Maintained by Rolf Fagerberg (rolf@imada.sdu.dk)