next up previous index
Next: Nogle kommandoer Up: Indledende knæbøjninger i UNIX Previous: Indledende knæbøjninger i UNIX   Indeks

Nogle begreber

Nogle af nedenstående forklaringer er bevidst simplificeret og beregnet på en begyndersituation.

fil
Den basale opbevaringsenhed, indeholdende fx et Java-program, data til et program eller en vilkårlig tekst. Varierende størrelse og type.
katalog (eng.: directory)
Samling af filer og kataloger. Herved kan du organisere dine filer i en træstruktur. Roden i dette træ kaldes dit hjemmekatalog. Du befinder dig altid i et katalog, kaldet nuværende katalog (på engelsk current directory).
absolut filnavn
En fils fuldstændige navn fra dit hjemmekatalog, for eksempel
$\sim$/DM01/uge1/opgave2.java
Her betegner $\sim$ dit hjemmekatalog, som bl.a. indeholder et katalog med navn DM01, som igen indeholder et katalog uge1, hvori filen opgave2.java er placeret. Navnet slutter med ``.java'' for at vise, at filens indhold er et Java-program.
relativt filnavn
En fils navn relativt til nuværende katalog. Hvis du står i $\;\sim$/DM01, dvs. $\sim$/DM01 er nuværende katalog, har ovenstående fil det relative navn
uge1/opgave2.java
Hvis du derfra går ned i uge1 (med kommandoen cd uge1), kan du referere til filen med navnet opgave2.java. Af bekvemmelighedsgrunde bruges oftest relative navne.


next up previous index
Next: Nogle kommandoer Up: Indledende knæbøjninger i UNIX Previous: Indledende knæbøjninger i UNIX   Indeks
Joergen Bang-Jensen 2003-09-03