next up previous index
Next: Indeks Up: Indledende knæbøjninger i UNIX Previous: Nogle begreber   Indeks

Nogle kommandoer

En udførlig beskrivelse af næsten alle kommandoer kan fås med man (manual) kommandoen (se nedenfor), som for eksempel man ls.

ls
(list): Skriver indholdet af et katalog.
ls Viser indholdet af nuværende katalog.
ls -l Samme, men mere udførligt.
ls dir1 Viser indholdet af kataloget med det relative navn dir1.

less
Udskriver indholdet af filer på skærmen med ét skærmbillede ad gangen. $<$space$>$ flytter frem, og `b' tilbage. `q' afslutter.
less fil1 Skriver fil1 på skærmen, ét skærmbillede ad gangen.

mkdir
(make directory): Opretter et nyt katalog.
mkdir dir1 Opretter dir1 i nuværende katalog.

cd
(current directory): Skifter katalog, dvs. gør et andet katalog til nuværende.
cd dir1 dir1 (relativt navn) bliver nuværende katalog.
cd Dit hjemmekatalog bliver nuværende katalog.
cd .. Går et katalog-niveau op.

mv
(move): Flytning eller omdøbning af filer og kataloger. Denne og de næste to kommandoer afviger fra UNIX derved, at du får mulighed for at fortryde, hvis udførelsen medfører at en fil slettes.
mv fil1 fil2 Omdøber fil1 til fil2.
mv dir1 dir2 Omdøbning af kataloger (hvis dir2 allerede findes,
  flyttes dir1 ind i dir2).
mv fil1 fil2 dir1 Flytter fil1 og fil2 ind i kataloget dir1.

cp
(copy): Kopiering af filer.
cp fil1 fil2 Kopierer fil1 til fil2.
cp fil1 dir1 Kopierer fil1 til kataloget dir1.

rm
(remove): Fjerner (sletter) filer.
rm fil1 fil2 Sletter de to filer.
rm *.java Sletter alle filer, hvis navn ender på ``.java''.
rm -r dir1 Sletter kataloget med indhold (pas på).

rmdir
(remove directory): Sletter et tomt katalog. Eventuelle filer skal slettes først.
rmdir dir1 Sletter dir1, hvis det er tomt.

cat
(catenate): Udskrivning eller ``sammenhægtning'' af filer.
cat fil1 Udskriver fil1 på skærmen.
cat > nyfil Der kan nu indtastes indhold af en ny fil.
  Der afsluttes med $<$Ctrl$>$-d.
cat fil1 fil2 > fil3 Sammenhægter fil1 og fil2 til en ny fil fil3.
cat fil1 » fil2 Indholdet af fil1 føjes til fil2.

chmod
(change mode): Ændrer læse/skriverettigheder for filer.
chmod u-w fil1 Fjerner (-) brugerens (u) ret til at ændre (w) filen.
  Yderligere oplysning fås med man kommandoen nedenfor.

man
(manual): Viser manual-sider for en given kommando.
man chmod Oplysninger om chmod ovenfor.
man -k password Viser manualsider, som indeholder strengen ``password''.
  Nyttig, hvis man ikke kender kommandoens navn.

passwd
(password): Kommando til ændring af dit password. Den beder dig indtaste dit gamle password, hvorefter du skal indtaste det nye to gange. At vælge password er en kunst: Det må ikke kunne gættes, men du skal selv kunne huske det. Der kræves mindst 6 tegn, som ikke alle må være små bogstaver.

a2ps
Udskrift af tekst-fil. Bør bruges med omtanke!
a2ps -Pd3 fil.java Udskriver fil.java ``pænt'' på printer d3.

logout
: Man forlader vinduessystemet ved at trykke på højre museknap med cursoren i baggrundsområdet. Demonstration ved de første øvelser.


next up previous index
Next: Indeks Up: Indledende knæbøjninger i UNIX Previous: Nogle begreber   Indeks
Joergen Bang-Jensen 2003-09-03