DM534/DM558 Introduktion til Datalogi

Efterår 2018
Rolf Fagerberg


Kurset starter tirsdag 4.september. Der skal ikke købes nogen lærebog.

Pensum til eksamen er alt materiale (som regel slides) angivet på denne webside under F-timer. Hvis der til et punkt er angivet yderligere materiale som ikke er pensum, er dette ikke nødvendigt at læse for at kunne regne opgaverne eller gå til eksamen (dette ekstramateriale er blot ment som en service for personer, der efterspørger noget sådant).

Timer

Uge Type Dato Tid Lokale Indhold
36 F Tirsdag 4/9 14-16 U170 Kursusintroduktion, datalogiens historie, gates. [Datalogiens historie er ikke eksamenspensum, dvs. vil ikke danne baggrund for eksamensspørgsmål. For nogle danskere med indflydelse datalogiens historie, se denne artikel på dr.dk.]
36 F Torsdag 6/9 10-12 U24 Afslutning af gates. Repræsentation af tal (kun side 1-7). CPUer og maskinkode. CPU simulator (Johan Fagerberg, baseret på forlæg af J. Glenn Brookshear). De to eksempelprogrammer fra slides om CPU: bytOmPåToTal.txt og udskrivStigendeSekvens.txt. [For yderligere materiale (ikke pensum) om Boolean algebra, gates og CPUer/maskinkode se f.eks. slides af R. A. Pilgrim eller slides fra Alvin Lebeck's kursus, specielt disse, disse og delvist disse.]
37 F Tirsdag 11/9 14-16 U182 Afslutning af repræsentation af tal. Eksamensteknisk indhold: side 4-7, 9-10, 13-17. Modeller for beregning, side 1-27 (Fabrizio Montesi). [For yderligere materiale (ikke pensum) om DFA'er, se f.eks. slides af R. A. Pilgrim, side 33-45.]
37 L       Opgaver. CPU simulator (Johan Fagerberg, baseret på forlæg af J. Glenn Brookshear). De to eksempelprogrammer fra slides om CPU: bytOmPåToTal.txt og udskrivStigendeSekvens.txt.
37 E       Opgaver
38 F Tirsdag 18/9 14-16 U170 Mere om modeller for beregning (Fabrizio Montesi). [For yderligere materiale (ikke pensum) om CFG'er, se f.eks. slides af R. A. Pilgrim, side 1-15 og slides af R. A. Pilgrim, side 48-51.]
38 F Torsdag 20/9 10-12 U170 Start på algoritmer, asymptotisk notation, invarianter (Lene Monrad Favrholdt).
38 E       Opgaver
38 I Torsdag 27/9 10-12 U170 Mere om algoritmer, asymptotisk notation, invarianter (Lene Monrad Favrholdt). [For yderligere materiale (ikke pensum) om asymptotisk notation, se f.eks. slides fra DM507 og forklaring fra Khan Academy. For yderligere materiale (ikke pensum) om invarianter, se f.eks. slides fra DM507 og side fra Stefan Nilsson.]
39 E       Opgaver
40 F Tirsdag 2/10 14-16 U170 Første del af Merging og hashing (Rolf Fagerberg).
40 F Torsdag 4/10 10-12 U170 Anden del af Merging og hashing (Rolf Fagerberg). Første del af Clustering (Richard Röttger). Side 1-12: perspektiv. Side 13-79: eksamensteknisk indhold. [For yderligere materiale (ikke pensum): Side 1-10 af Zijun Zhangs slides om k-means, side 1-28 af David Sontags slides om k-means]
40 E       Opgaver
41 F Tirsdag 9/10 14-16 U170 Anden del af Clustering (Richard Röttger).
41 TL       Opgaver. Noter om versionsstyring med Git af Jakob Lykke Andersen.
41 E       Opgaver


Maintained by Rolf Fagerberg (rolf@imada.sdu.dk)