DM534/DM558 Introduktion til Datalogi

Efterår 2018
Rolf Fagerberg


Kurset starter tirsdag 4.september. Der skal ikke købes nogen lærebog.

Pensum til eksamen er alt materiale (som regel slides) angivet på denne webside under F-timer. Hvis der til et punkt er angivet yderligere materiale som ikke er pensum, er dette ikke nødvendigt at læse for at kunne regne opgaverne eller gå til eksamen (dette ekstramateriale er blot ment som en service for personer, der efterspørger noget sådant).

Datoen for reeksamen er mandag den 11. marts, 2019. Reeksamen er mundtlig. Eksamensspørgsmålene og andre oplysninger kan findes her.

Timer

Uge Type Dato Tid Lokale Indhold
36 F Tirsdag 4/9 14-16 U170 Kursusintroduktion. Datalogiens historie. Start på gates (eksamensteknisk indhold: side 4-7, 9-10, 13-17). Datalogiens historie er ikke eksamenspensum, dvs. vil ikke danne baggrund for eksamensspørgsmål. For nogle danskere med indflydelse datalogiens historie, se denne artikel på dr.dk.
36 F Torsdag 6/9 10-12 U24 Afslutning af gates. Start på repræsentation af tal. CPUer og maskinkode. CPU simulator (Johan Fagerberg, baseret på forlæg af J. Glenn Brookshear). De to eksempelprogrammer fra slides om CPU: bytOmPåToTal.txt og udskrivStigendeSekvens.txt. [For yderligere materiale (ikke pensum) om Boolean algebra, gates og CPUer/maskinkode se f.eks. slides af R. A. Pilgrim eller slides fra Alvin Lebeck's kursus, specielt disse, disse og delvist disse.]
37 F Tirsdag 11/9 14-16 U182 Afslutning af repræsentation af tal. Start på modeller for beregning (Fabrizio Montesi). [For yderligere materiale (ikke pensum) om DFA'er, se f.eks. slides af R. A. Pilgrim, side 33-45.]
37 L       Opgaver. CPU simulator (Johan Fagerberg, baseret på forlæg af J. Glenn Brookshear). De to eksempelprogrammer fra slides om CPU: bytOmPåToTal.txt og udskrivStigendeSekvens.txt.
37 E       Opgaver
38 F Tirsdag 18/9 14-16 U170 Afslutning af modeller for beregning (Fabrizio Montesi). [For yderligere materiale (ikke pensum) om CFG'er, se f.eks. slides af R. A. Pilgrim, side 1-15 og slides af R. A. Pilgrim, side 48-51.]
38 F Torsdag 20/9 10-12 U170 Start på algoritmer, asymptotisk notation, invarianter (Lene Monrad Favrholdt).
38 E       Opgaver
39 F Torsdag 27/9 10-12 U170 Afslutning af algoritmer, asymptotisk notation, invarianter (Lene Monrad Favrholdt). [For yderligere materiale (ikke pensum) om asymptotisk notation, se f.eks. slides fra DM507 og forklaring fra Khan Academy. For yderligere materiale (ikke pensum) om invarianter, se f.eks. slides fra DM507 og side fra Stefan Nilsson.]
39 E       Opgaver
40 F Tirsdag 2/10 14-16 U170 Start på merging og hashing (Rolf Fagerberg).
40 F Torsdag 4/10 10-12 U170 Afslutning af merging og hashing (Rolf Fagerberg). Start på clustering and feature spaces (Richard Röttger, eksamensteknisk indhold: side 13-79, 82-84, 87-97, 101 - dog kræver begrebet "quadratic form" på side 84 at man kender til multiplikation af matricer, hvilket gennemgås senere i DM549 - dette begreb kan springes over (der kommer ikke opgaver i dette til eksamen), eller man kan læse kort om definitionen af matrix-multiplication her og her). [For yderligere materiale (ikke pensum): Side 1-10 af Zijun Zhangs slides om k-means, side 1-28 af David Sontags slides om k-means]
40 E       Opgaver
41 F Tirsdag 9/10 14-16 U170 Afslutning af clustering and feature spaces (Richard Röttger).
41 L       Opgaver. Noter om versionsstyring med Git af Jakob Lykke Andersen.
41 E       Opgaver
43 F Tirsdag 23/10 14-16 U170 Start på databases (Christian Wiwie, eksamensteknisk indhold: side 11-40). Midtvejsevaluering af kurset.
43 F Torsdag 25/10 10-12 U1 Slut på databases (Christian Wiwie). [For yderligere materiale (ikke pensum) om relational algebra og om SQL, se f.eks. Johannes Gehrke's slides, Tutorialspoints, w3school, Khan Academy, Phil Spector's slides.] Første del (ud af fem) af eksamen i DM534 [for DM558: anden del ud af seks]: 40 minutters online multiple-choice test. Pensum for denne test er materialet om algoritmer, asymptotisk notation, invarianter (Lene Monrad Favrholdt) og materialet om merging og hashing (Rolf Fagerberg). For begge emner inkluderer materialet både slides og de tilhørende opgaver i E-timerne (dvs. E-timerne i i uge 40 og uge 41).
43 E       Opgaver (løsninger).
44 F Torsdag 1/11 10-12 U170 Start på Machine Learning (Marco Chiarandini). Se også Marco's supplerende note om emnet.
44 E       Opgaver (løsninger)
45 F Tirsdag 6/11 14-16 U170 Slut på Machine Learning (Marco Chiarandini/Rolf Fagerberg). Se også Marco's supplerende note om emnet.
45 F Torsdag 8/11 10-12 U170 Anden del (ud af fem) af eksamen i DM534 [for DM558: tredie del ud af seks]: 40 minutters online multiple-choice test. Pensum for denne test er materialet om clustering og feature spaces (Richard Röttger) og materialet om databaser (Christian Wiwie). For begge emner inkluderer materialet både slides og de tilhørende opgaver i E-timerne (dvs. E-timerne i i uge 43 og uge 44). Satisfiability (Peter Schneider-Kamp).
45 E       Bemærk: Der er ingen E-timer i uge 45.
46 F Tirsdag 13/11 14-16 U170 Slut på Satisfiability (Peter Schneider-Kamp). Start på Shortest paths in graphs (Daniel Merkle). Java kode fra slides.
46 E       Opgaver (løsninger).
47 F Tirsdag 20/11 14-16 U170 Slut på Shortest paths in graphs (Daniel Merkle). Java kode fra slides.
47 F Torsdag 22/11 10-12 U170 Start på Kryptologi (Joan Boyar). Side 1-13 blev gennemgået. Tredie del (ud af fem) af eksamen i DM534 [for DM558: fjerde del ud af seks]: 35 minutters online multiple-choice test. Pensum for denne test er materialet om Machine Learning (Marco Chiarandini). Dette materiale inkluderer både slides, Marco's noter, samt de tilhørende opgaver i E-timerne (dvs. E-timerne uge 46).
47 E       Opgaver.
48 F Tirsdag 27/11 14-16 U170 Mere om Kryptologi (Joan Boyar). Emnerne fra dele af slides kan også læses i dette notesæt om de algoritmiske aspekter af RSA. [For yderligere materiale (ikke pensum): Keith Conrad har mange velskrevne noter om dette emne (og meget andet), se f.eks. hans noter om Fermats lille sætning, Fermat-testen, Carmichaeltal, og Rabin-Miller-testen.]
48 E       Opgaver (instruktor Steffen Berg Klenows løsninger).
49 F Tirsdag 4/12 14-16 U170 Afslutning af Kryptologi (Joan Boyar).
49 F Torsdag 6/12 10-12 U170 Online algoritmer (Kim Skak Larsen). Fjerde del (ud af fem) af eksamen i DM534 [for DM558: femte del ud af seks]: 40 minutters online multiple-choice test. Pensum for denne test er materialet om Satisfiability (Peter Schneider-Kamp) og om Shortest Paths (Daniel Merkle). Dette materiale inkluderer slides samt de tilhørende opgaver i E-timerne (dvs. E-timerne i uge 47 og 48).
49 L       Opgaver.
49 E       Opgaver.
50 F Tirsdag 11/12 14-16 U170 3D-grafik (Rolf Fagerberg). [Dette er ikke eksamenspensum, dvs. vil ikke danne baggrund for eksamensspørgsmål.]
50 E       Opgaver.
51 F Tirsdag 18/12 14-16 U170 Femte del (ud af fem) af eksamen i DM534 [for DM558: sjette del ud af seks]: 40 minutters online multiple-choice test. Pensum for denne test er materialet om Kryptologi (Joan Boyar) og om Online algoritmer (Kim Skak Larsen). Dette materiale inkluderer slides samt de tilhørende opgaver i E-timerne (dvs. E-timerne i uge 49 og 50). Efter testen holder vi en slutevaluering af kurset og af semesteret som helhed. Der vil være kage til.
51 E       Bemærk: Der er ingen E-timer i uge 51.


Maintained by Rolf Fagerberg (rolf@imada.sdu.dk)