Forskere

Her listes udvalgte forskere på IMADA, som kunne være interesseret i erhvervssamarbejde. Forskerne vedligeholder deres personlige hjemmesider, hvor man kan læse mere om deres kompetencer, samt deres kontaktinformation. Her angiver vi blot navnene med link til personlig hjemmeside, samt nogle få nøgleord, der beskriver den enkelte forskers interesseområder.

Vi anbefaler dog, at man kontakter sekretariatet, som så hurtigt kan skabe den bedst mulige kontakt.

Listen er i alfabetisk orden efter efternavn.

Professor Jørgen Bang-Jensen
diskret optimering, kombinatoriske metoder, planlægnings- og ruteproblemer.
Professor Joan Boyar
kryptologi, udvikling og analyse af effektive algoritmer, analyse af kombinatoriske problemstillinger
Lektor Marco Chiarandini
optimering og operationsanalyse, skedulering, skemalægning, ruteplanlægning, parameter tuning, maskinlæring og data mining.
Lektor Kristian Debrabant
matematisk modellering, numerisk simulering, ordinære/stokastiske/partielle differentialligninger.
Professor Kim Skak Larsen
udvikling og analyse af effektive algoritmer, analyse af kombinatoriske problemstillinger
Professor Achim Schroll
matematisk modellering, numerisk simulering, parameterestimation

 


   Data protection at SDUDatabeskyttelse på SDU